Rozospievajme spolu muzikál!


Rozospievajme spolu muzikál!

Slovensko patrí dlhodobo medzi krajiny, ktoré vykazujú najhoršie výsledky v recyklácii komunálneho odpadu v Európskej únii. Aj to bol jeden z impulzov, aby sme spoločne pomohli túto nelichotivú situáciu zmeniť prostredníctvom vzdelávania a zapojenia viacerých subjektov do projektu Odpad je surovina.

 

Prečo práve EKO muzikál pre deti?

Environmentálne vzdelávanie detí už od predškolského veku je jednou z možností ako dosiahnuť lepšie výsledky v ekologickom myslení a konaní. Tieto skutočnosti boli impulzom pre vznik edukačného muzikálu, ktorého cieľom je zapojiť deti a mládež do kreatívneho vzdelávania a ekologického myslenia.

 

Zmyslom projektu a tiež muzikálu Odpad je surovina je, aby sa ekologické presvedčenie šírilo prostredníctvom mládeže do celej spoločnosti.

 

O čom je muzikál Odpad je surovina? 

Základom muzikálu Odpad je surovina sú vzdelávacie songy. Úvodné texty songov obsahujú z informácie o správnom triedení jednotlivých komodít, ďalšie apelujú na potrebu recyklácie a tiež na predchádzanie tvorby odpadu. Songy sú podporené textami, ktoré vysvetľujú, prečo je potrebné zodpovedné správanie voči prírode a vytvorenie vzťahu nás všetkých k nej. Správnou cestou je zodpovedný prístup k odpadom a snahe jeho predchádzania a uvedomenia si, že odpad je vzácna surovina. Sprievodné dialógy muzikálu informujú o stave Slovenska v tejto oblasti a potrebe spoločne a urýchlene tento stav posunúť v súlade s potrebami prírody a života na Zemi.

 

Radi sa s Vami stretneme a dohodneme možnosti, ako by ste sa aj Vy mohli rôznymi formami zapojiť do vzdelávacieho projektu spoločenskej zodpovednosti Odpad je surovina.

 

Tešíme sa na spoluprácu!