Kampane projektu


Zoznámte sa s našimi úspechmi. Máme za sebou niekoľko efektívnych
kampaní a ďalších aktivít, ktoré oslovili širokú verejnosť.

Čítaj viac

Späť

Odpad nad zlato


Aktivity sa pripravujú.

Vzdelávanie projektu


Vedieť sa vždy oplatí. Zapojte sa do systémového vzdelávania v oblasti odpadov,
ich zberu, separácie a recyklácie, ako i vplyvu na naše životné prostredie.

Čítaj viac

Späť

Samosprávy


Aktivity sa pripravujú. 

Školy
Samosprávy

Školy


Aktivity sa pripravujú. 

Podnikateľská verejnosť
Školy

Podnikateľská verejnosť


Aktivity sa pripravujú. 

Tretí sektor
Podnikateľská verejnosť

Tretí sektor


Aktivity sa pripravujú.